Jouw suggesties voor verbetering

We hebben ons best gedaan om deze website correct en duidelijk te maken. Maar het kan natuurlijk altijd beter. We horen het graag als jij dingen op deze website tegenkomt die niet kloppen of als je suggesties voor verbeteringen hebt. Ook als jij weetjes of tips hebt over het Limburgse drinkwater en over de omgeving van de bronnen voor dat drinkwater horen we graag van je!

Stuur daarvoor een bericht naar communicatie@wml.nl

Volg WML hier

#limburgsdrinkwater
@wmlwater

WML Adres

NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)
www.wml.nl