Het drinkwater in
Venray

Stroomgebied gemeente Venray

Waar komt het water vandaan?

Het drinkwater voor de gemeente Venray is grotendeels afkomstig van eigen bodem. Daarvoor zorgt de winning in Breehei, waar grondwater van een diepte tot 60 meter wordt opgepompt voor de bereiding van drinkwater. Aanvulling vindt plaats met drinkwater dat wordt gemaakt uit oorspronkelijk Maaswater. Voor de meest oostelijke kernen van de gemeente, vormt het wingebied Grubbenvorst de bron van het drinkwater.