Het drinkwater in
Peel en Maas

Stroomgebied gemeente Peel en Maas

Waar komt het water vandaan?

Het kraanwater in Peel en Maas komt voornamelijk van het waterproductiebedrijf Heel. Daar doorloopt het oorspronkelijke Maaswater alle zuiveringsstappen die nodig zijn voor eerste klas drinkwater. De kern Meijel in de gemeente krijgt water dat is bereid uit erg diep grondwater in Ospel. Dat is zuiver maar kalkrijk. Daarom wordt het in Ospel onthard voordat het naar de klant gaat.