Feiten en weetjes
Horst aan de Maas

Aantal inwoners
42.293
Aantal aansluitingen
18.582
Totaal watergebruik (m3) per jaar
3.199.549
Lengte hoofdleidingnet (km)
506
Gemiddelde hardheid (ºdH)
9,1 - 10,8
Waterwingebied (hectare)
16 ha
Grondwaterbeschermingsgebied
737 ha
WML locaties
Pompstation
WML Water-taps
5
Locaties 'Slokje Limburg'
±20