Het drinkwater in
Brunssum

Stroomgebied gemeente Brunssum

Waar komt het water vandaan?

Brunssum krijgt zacht water uit de buurgemeente. Ten noordoosten van Schinveld wordt namelijk water gewonnen. Dat gebeurt op flinke diepten tot zo’n 200 meter. Het grondwater is erg zuiver: beluchting en filtratie zijn voldoende voor uitstekend en zacht drinkwater.